Webcam

от wiki.linux-bg.org, свободната енциклопедия

Здравейте! Тази страница ще бъде написана..... Моля, помагайте!

Инсталиране на драйвер за уебкамера CANYON(cn-wcam313) opensuse 11.1

1.Включете камерата в USB

2.Отворете конзола и напишете следните команди

->you@linux:>lsusb

изхода може да изглежда така:

Bus 005 Device 001: ID 0000:0000

Bus 002 Device 001: ID 0000:0000

Bus 001 Device 001: ID 0000:0000

Bus 003 Device 001: ID 0000:0000

Bus 004 Device 003: ID 0c45:6270 Microdia

Bus 004 Device 002: ID 058f:6362 Alcor Micro Corp.

Bus 004 Device 001: ID 0000:0000

Като -0c45:6270 Microdia -показва модела на чипа

3.Ако сте с openSUSE-може да добавите в YAST ново хранилище-URL: http://download.opensuse.org/repositories/drivers:/webcam/openSUSE_11.1/ -ръчно(не препоръчвам)

или YAST->Sofware->Software Repositories->add(добавяне)-бутона долу/->Community Repositories->next->Drivers for webcams->ok

след което

YAST->Software->Управление на софтоера->филтър-repositories->Drivers for webcams->от появилите се драйвери избираме този който е за нашето ядро  пр.2.6.27-pae.Трябва да инсталирате и най новата библиотека- libv4l пак от там

4.Друг по сигурен начин е ,теглите долните пакети и ги инсталирате-open with yast или клик върху пакета

->wget http://download.opensuse.org/repositories/drivers:/webcam/openSUSE_11.1_Update/i586/libv4l-0.6.1-1.1.i586.rpm
->wget http://download.opensuse.org/repositories/drivers:/webcam/openSUSE_11.1_Update/i586/sn9c20x-kmp-pae-git20090612_2.6.27.29_0.1-1.5.i586.rpm

5.Можете да инсталирате и от сорс: -инсталирайте от YAST следните пакети-kernel-source,linux-kernel-headers-като версията трябва да отговаря на тази с която сте в момента!! -отворете конзола -копирайте следните команди кото след всеки ред следвате напътствията:

->wget http://freshmeat.net/urls/5ecd7149a259c2cb1cc8b84ae8d3efe1(тази команда сваля библиотеката V4L)
->cd /home/user/"пътя до папката"/libv4l-0.x.x-заместете х с правилните знаци!!!
->make
->sudo make install(това инсталира библиот.v4l)
->sudo zypper install git(това итсталира програмата git)
->git clone http://repo.or.cz/r/microdia.git

(това създава папка с сорса на драйвера)използвайте командата cd /home/име на юзер/microdia(може да отворите папката с Dolpfin и да копирате пътя до нея от адрес бара в конзолата)

->make
->su -l
->cd /home/пътя до папката/microdia
->insmod ./sn9c20x.ko-(това зарежда драйвера)

Ако ви дава грешки следвайте напътствията от тук-http://groups.google.com/group/microdia/web/testing-microdia-driver-draft

6.Последна стъпка-копирайте текста долу;

 #!/bin/bash
 LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype
 exit 0

запазете го в кате или кwrite като skype.sh;

->cd /home/user/пътя до файла/skype.sh
->chmod +x skype.sh (това го прави изпълним)

Ако сте с КДЕ, изберете иконата на скайп от десктопа с десен бутон->icon settings->program->в полето "команда"-бутона "избор" посочете файла skype.sh . Така при отваряне на скайп се експортира библиотеката. Това работи при положение, че е исталиран драйвера от пакет!!!

Възможно е да се добавят редове в skype.sh който да зареждат и драйвера или дори той да не се нуждае от зареждане виж тук-http://groups.google.com/group/microdia/web/testing-microdia-driver-draft

Лични инструменти