Perl

от wiki.linux-bg.org, свободната енциклопедия

Perl е интерпретатор. Езикът има синтаксис, подобен на C. Работата с вход/изход на данни е унифицирана и по-удобна, отколкото при C. Използва се за CGI-програмиране. На perl са написани и много администриращи програми, например инсталационните процедури и пакети на дистрибуцията Debian GNU/Linux.

Източници

  • Първоначалната версия на тази статия е взета от ръководството "Въведение в GNU/Linux OS" (http://skelet.hit.bg/LinTutor/developer.html#SECTION0061)
Лични инструменти