NetBSD

от wiki.linux-bg.org, свободната енциклопедия

"Разбира се, че върви под NetBSD."
-- официалният NetBSD девиз

NetBSD, една от основните BSD (Berkeley Software Distribution) дистрибуции, е типичен представител на BSD семейството. Със своите висока производителност, сигурност и надеждност тя се явява чудесен избор както за разработчици, така и за сървърни и десктоп системи. NetBSD е некомерсиална "UNIX подобна" операционна система с отворен код. Отличава се с изключително високата си портабилност. Това, което я прави наистина уникална е, че тя е официално призната за операционната система, която върви на практически всякакъв хардуер -- от малки домашни десктоп машини до новите модерни сървърни станции. Броят на хардуерните платформи, за които NetBSD е разработена и на които е изпробвана, възлиза на 55 (NetBSD 2.0).

Като всяка уважавана дистрибуция NetBSD напълно се възползва от всички стандартни потребителски приложения. Те са организирани в така наречената "порт" система -- йерархична структура, следяща взаимозависимостите на едно приложение спрямо друго. Инсталацията на софтуер е максимално улеснена -- потребителят само избира приложението и подава заявка към системата. По-нататъшният процес на компилация и инсталация е изцяло автоматизиран. С цел избягване на компилационния процес, за потребителите с по-бавни машини, се предлагат и готови, прекомпилирани пакети, за чиято инсталация се грижи същата порт система. За актуалността на използвания софтуер има включени удобни за употреба инструменти.

Тази система за портове на софтуер се нарича pkgsrc (http://netbsd.triada.bg/Documentation/software/packages.html) и разработчиците на NetBSD се стремят тя да работи на възможно най-голям брой Unix-подобни операционни системи, не само върху NetBSD. Това е удобно, в случай че искате да инсталирате съвременен софтуер на Red Hat 7.3 например, или на някоя комерсиална операционна система. Така както операционната система се счита за най-преносимата върху различни хардуерни архитектури, така и pkgsrc е може би най-преносимата пакетна система върху различни операционни системи. Една от уникалните способности на pkgsrc е възможността да се инсталират няколко версии на един и същ софтуер, което се нарича package views. Инфраструктурата на тази способност е в pkgsrc, но се счита експериментална и не всички пакети са пренастроени към новата система.

Външни препратки

Лични инструменти