Java

от wiki.linux-bg.org, свободната енциклопедия

Програмният език Java е модерен обектно-ориентиран език, който има синтаксис сходен с този на C. Създателите са се стремили да направят Java мощен, но в същото време са се опитали да избегнат твърде сложните особености на други обектно ориентирани езици като C++. Относителната простотата на езика улеснява програмистите в писането на стабилен Java код с по-малко грешки. Като резултат, елегантният дизайн и особеностите от ново поколение правят Java широко популярен сред програмистите.

Виртуалната машина на Java

Виртуалната машина на Java (Java Virtual Machine - JVM), или интерпретаторът на Java, е важна част от всяка Java инсталация -- на нея се изпълнява компилирания Java байткод. Java програмите са преносими, но само между платформи, за които съществува Java интерпретатор. JVM има за Уиндоус, МаксОс, както и повечето Unix варианти.

Платформата Java

Java платформата е важна колкото езика и Виртуалната машина. Всички Java програми разчитат на набор от предефинирани класове, които съставят тази платформа (или библиотека). Java класовете са организирани в пакети, които предлагат изключително широка функционалност -- входно-изходни операции, мрежи, графични интерфейси, сигурност и др.

Лични инструменти