FreeBSD

от wiki.linux-bg.org, свободната енциклопедия

"FreeBSD: Силата да Ви служи"
-- официалният FreeBSD девиз

FreeBSD е една от основните и същевременно най-разпространената некомерсиална BSD (Berkeley Software Distribution) дистрибуция. FreeBSD е проект създаден през 1992 г. като продължение на оригиналния BSD проект, дело на разпуснатия U.C. Berkeley CSRG. Важно е да се отбележи, че BSD не е Линукс дистрибуция, по-скоро се явява "баща" на Линукс. По своята същност BSD е UNIX операционна система, но всички негови деривати носят емблемата "UNIX подобни системи" поради простия факт, че Open Group държи правата върху името "UNIX".

BSD дистрибуциите са популярни със своите висока производителност, сигурност и надеждност, което ги прави едни от най-предпочитаните сървърни решения. Но това, което прави FreeBSD предпочитана пред останалите от BSD семейството е най-вече великолепната системна поддръжка и богатата софтуерна колекция (портове). Последната представлява набор от стандартни приложения, подредени в сложна вътрешна йерархия, базирана на зависимостите на дадено приложение спрямо друго, с цел нормалното му функциониране. Звучи сложно, но на практика това е невероятно улеснение, тъй като благодарение на въпросната система FreeBSD сама организира целия софтуер, който Вие инсталирате. Самата инсталация на софтуер се свежда до избиране на желаното от Вас приложение и подаване на заявка към системата. От тук насетне процесът е напълно автоматизиран. С цел избягване на компилационния процес, за потребителите с по-бавни машини, се предлагат и готови, прекомпилирани пакети, за чиято инсталация се грижи същата порт система.

Външни препратки

Лични инструменти