Шел

от wiki.linux-bg.org, свободната енциклопедия

Ядрото на операционната система комуникира с вас благодарение на обвивката си, английският термин, за която е шел (shell). Това всъщност представлява програма, която се нарича още и команден интерпретатор. Тя чете въведените редове от терминала и изпълнява различни операции в зависимост от това, какво е въведено. Обвивката се опитва да преобразува въвежданите конструкции в инструкции, които ядрото е в състояние да разбере.

Всеки потребител при логическото си включване в системата стартира свое копие на шел в паметта. Това се прави за да може той да работи без да пречи на останалите потребители на системата.

Обвивката възприема всичко до първия интервал като команда, а всичко останало като аргументи на командата. Аргументите също се разделят с интервал.

Повечето версии на Linux позволяват на потребителя да променя своя шел с командата chsh или passwd -s. Когато подавате такава команда Linux търси файла /etc/shells. Само тези команди, които съществуват в този файл ще бъдат изпълнени. Това е направено от съображения за сигурност. Разбира се този файл трябва да не може да бъде редактиран от обикновените потребители.

Можете да проверите кои са възможните обвивки с командата:

chsh -l

Някои версии не поддържат опцията -l на командата chsh и в този случай ще трябва да погледнете направо във файла /etc/shells. Ето съдържанието на един примерен /etc/shells файл:

/bin/bash
/bin/sh
/bin/ash
/bin/bsh
/bin/tcsh
/bin/csh
/bin/bash2

Източници

  • Първоначалната версия на тази статия е взета от ръководството "Въведение в GNU/Linux OS" (http://skelet.hit.bg/LinTutor/terminal.html#shell)
Лични инструменти