Често използвани файлове на устройства в /dev/

от wiki.linux-bg.org, свободната енциклопедия

В Unix/Linux има файлове и процеси. Когато един файл (или група от файлове), който съдържа някаква изпълнима програма се изпълни се създава процес. В Unix процесите обменят информация с устройствата посредством файловете асоциирани с тях и те се намират в директория /dev/.

Ето някои от най-често срещаните устройства и асоциираните им файлове :

/dev/hd(x) - устройства на IDE интерфейс
hda - 1 канал "primary"
hdb - 1 канал "secondary"
hdc - 2 канал "primary"
hdd - 2 канал "secondary"
/dev/sd(x) - у-ва на SCSI/SATA/USB интерфейс
sda, sdb, ..... и т.н. - по нарастващ ред на SCSI ID-то на устройството (ако греша нека някой да ме поправи)

Различните дялове на дисковете изглеждат като дисковете, но с една цифра накрая, която идентифицира съответния дял Например:

/dev/hda1, /dev/hdd3, /dev/sda1, /dev/sdd5
/dev/tty(x) - терминали
x = 0, 1, 2, 3 ....
/dev/ttyS(x) - серийни интерфейси
ttyS0 - COM1
ttyS1 - COM2
ttyS2 - COM3
ttyS3 - COM4

Някои по-специални у-ва - /dev/null - там може да се изпрати всякаква (и колкото искате) информация без да ви се направи забележка затова. Често се използва когато не желаете да се появява информация на стандартния изход. Например: execute_simple_program > /dev/null

От /dev/null не можете да четете, по простата причина, че няма какво.

- /dev/zero - от него можете да прочетете колкото си искате информация. Често се използва когато трябва да създадете файл с определена дължина. Например искате да създадете файл с големина 1 ГБ за да го прибавите към "swap" пространството.

Някои линкове към у-ва:

/dev/modem -> /dev/ttyS(0,1,2,3)
/dev/cdrom -> /dev/(h/s)d(a,b,c,d,...)
/dev/mouse -> /dev/ttyS(0,1,2,3)

Добавено от: drandran

Лични инструменти