Фондация за свободен софтуер

от wiki.linux-bg.org, свободната енциклопедия

През 1985 група от хора начело с Ричард Столман създават Фондацията за свободен софтуер(Free Software Foundation), освободена от данъци благотворителна организация, занимаваща се с разработването на свободен софтуер.

Наетите от фондацията програмисти са написали и поддържат голям брой ГНУ софтуерни пакети.

Два значими пакета са ГНУ C библиотеката и BASH шелът. Библиотеката GNU C се използва от всяка програма, работеща на ГНУ/Линукс система, за комуникация с Линукс. Тя e разработена първоначално от член на екипа на фондацията - Роланд МакГраф (Roland McGrath). Шелът използван на повечето ГНУ/Линукс системи е BASH - the Bourne Again Shell, който е разработен от Брайън Фокс.

Разработката на тези програми e извършена от фондацията, защото целта на проекта ГНУ не е била просто създаването на инструменти или среда за разработки. Целта е била цяла операционна система, а тези програми са необходими за постигането на целта.

Вижте проекта: ГНУ

Лични инструменти