Софтуер

от wiki.linux-bg.org, свободната енциклопедия

Софтуер е програмен продукт. Думата е заемка от английски (software) в българският език. Употребява се главно в сферата на информационните технологии.

Софтуерът е програмният код, въведен от програмист на даден език за програмиране. Този програмен код е базиран на различни алгоритми и потребителска информация. Това е готовият продукт на програмирането. Когато софтуерът е написан на език за програмиране от високо ниво той се компилира към обектен код или машинен език. Когато е написан на скриптов език компилира при изпълнението на програминия код (интерпретиране).

Съдържание

Видове софтуер

по предназначение

Платформен

Софтуер който представлява платформа за допълнителна разработка на приложения базирани на нея и зависещи от самата платформа. Примери за такива типове софтуер са ядрата на операционните системи и компилаторите за езиците за програмиране.

Системен

В общия случай това са програми изпълняващи системни функции и грижещи се за периферните устройства и връзката между тях и потребителя или т.нар. драйвери.

Приложен

Потребителски приложения и програми работещи като краен продукт и тясно свързващи потребителя със софтуер от по-ниско ниво. Това са най-известните сред потребителите програми с който те имат пряк контакт и използват най-често. Пример за това са програми за обработка на текст, програми за разглеждане на графични изображения или уеб страници.

Скриптове

Софтуер написан на скриптов език. Това са малки програми който изпълняват потребителски команди или вършат действия в определен ред. Пример за това са батч скриптовете, джава скрипт и ти си ел скрипт.

други типове

shareware

Можете да се сдобиете с таъв тип софтуер без да заплащате когато го придобивате. Ползването на софтуера също не е обвързано с плащане. Когато получавате софтуера заедно с него има и покана за заплащане на определена сума за него но това е доброволно. Много си прилича със софтуера с отворен код но се различава по това че сорс кода на софтуера не се разпространява свободно.

freeware

Свободно разпространяван софтуер. Потребителят не е длъжен да заплаща такса на авторът но е длъжен да се съгласи с общите правила за ползване на безплатен софтуер.

adware

Софтуерът се разбространява с изменен външен вид от оригиналния в който на централно място от графичния интерфейс се рекламира даден продукт с банер, текст или звук. Не е добре възприеман от потребителите тъй като обикновенно допълнителните реклами затрудняват целенасоченото използване на софтуера.

демонстрационна версия (demo)

Версия на софтуер с ограничен набор от функции — използва се главно за демонстрация на софтуера и за отчитане и тестване на основните му функции. Разпространява се свободно но с редуциран набор от възможности на софтуера.

временна версия (trial)

Версия на софтуер който се разпространява свободно но функциите му важат само за определен период от време или за определен брой стартирания на софтуера.

Основни инструменти за създаване на софтуер

Текстов редактор

Това е приложна програма — текстов редактор удобен на програмиста за въвеждане и редактиране на програмния код. Някой текстови редактори поддържат функции улесняващи програмирането на съответния език:

  • синтактично оцветяване
  • автоматична табулация
  • предложения за операнд

Компилатор

Компилаторът е програма написана на ниско ниво която съединява фрагментите на програмата зада се получи изходния код — който е разбираем за процесора на компютъра. С няколко думи това е преводача от съответния език към езика който е разбираем за процесора — който пък от своя страна ще изпълнява програмата.

Декомпилатор

Това е програма която разединява на съставни фрагменти дадена програма, която вече е била компилирана. Основен инструмент на кракерите.

Дебъгер

Понякога са необходими и други инструменти като:

  • програма за стединяване на основния код със използваните библиотеки (linker)

Софтуерни лицензи

Софтуерният лиценз подсигурява договорните отнощения между автора и потребителя на софтуер. Понякога се опотребява думата End User License Agreement (EULA) Лицензно споразумение за крайния потребител.

Софтурни патенти

Както всеки обект на авторско право — така и софтуера има различни видове патенти. Няма универсална дефиниция по въпроса от юриздическа гледна точка. Общоприетата дефиниция е, че това е право на автора на компютърно-имплементирано изобретение. Това е програма, част от програма или алгоритъм написан от един човек или юридическо лице и разпространяващ се под избран от автора патент. В общия случай това е всеки продукт на програмиста от обикновенна картинка или бутон до цял пакет програми. Софтуерните патенти са обичайна практика в Америка, засега в Европа и Европейският съюз не съществуват такива. Съществува списък на софтуерните патенти.

Лични инструменти