Работа с командния интерпретатор

от wiki.linux-bg.org, свободната енциклопедия

Съдържание

Стартиране на бинарни файлове

Ако сте нов в света на Линукс е твърде вероятно да се зачудите как да стартирате един бинарен файл или скрипт през конзолата. За целта трябва да използвате командата chmod, която променя атрибутите на файловете, за да можете изпълнявате. По този начин ако скрипта ви се казва script, отидете в конзолата и напишете:

chmod +x+r script
./script

Разглеждане на ISO файлове

За да разгледате съдържанието на файл, изпълнете следната команда:

mount -t iso9660 -o loop /path/to/file.iso /path/to/mount

Така монтирате файла като файлова система и може да го разглеждате и да копирате отделни файлове, които ви трябват.

Разделяне на файл на части

За да разделите голям файл на няколко по-малки, използвайте командата split:

split -b 1m squid-2.5.STABLE5.tar.gz 

Така ще разделите файла на на парчета от 1 МБ.

Обединяване на отделни файлове в един

Ако сте разделили файл на части с командата split, то файловете може да ги слепите в последстви с командата cat. Това става така:

cat _ФАЙЛ1_ _ФАЙЛ2_  _ФАЙЛХ_ > _НОВ_ФАЙЛ_

или

cat _ФАЙЛ* > _НОВ_ФАЙЛ_

като замените _ФАЙЛ1_, _ФАЙЛ2_ и т.н с имената на парчетата, а _НОВ_ФАЙЛ_ с името на новия файл.

Лични инструменти