Кирилица

от wiki.linux-bg.org, свободната енциклопедия

Съдържание

Предварителни изисквания

Tрябва да имате две основни неща за да използвате кирилица в Linux:

  • кирилски шрифове -- за да може да четете кирилица се нуждаете от шрифтове, които имат кирилски букви. Добра подборка от такива шрифтове ще намерите в пакета на Антон Зиновиев bglinux (http://lml.bas.bg/%7Eanton/linux/bglinux.html)
  • клавиатурна подредба -- за да превклютите на кирилица, при писане, се нуждаете от такава подредба. Има два вида български подредби - БДС(Български Държавен Стандарт) и фонетична. Клавиатурни подредби за текстов и графичен режим ще намерите отново в пакета на Антон Зиновиев bglinux (http://lml.bas.bg/%7Eanton/linux/bglinux.html)

Препоръчваме ви да прочетете статиите, от секцията кирилизация (http://www.linux-bg.org/cgi-bin/y/index.pl?page=article&id=advices&cmd=cat&cid=cyr), Настройване на кирилица и X в Slackware, Red Hat и Suse (http://www.linux-bg.org/cgi-bin/y/index.pl?page=article&id=advices&key=334442612) на Михаил Петров и Кирилизиране на Linux (http://www.linux-bg.org/cgi-bin/y/index.pl?page=article&id=advices&key=320926241) на Йовко Ламбрев преди да започнете да се оплаквате от липса на кирилица.

Евентуални проблеми

Kирилица в GTK+ (версия 1) приложенията (като xmms например)

Ако използвате стари GTK+ версия 1 приложения и имате проблеми с кирилицата едно от добрите решения е да използвате True Type шрифтове и да добавите TTF поддръжка към GTK+. Как става това може да научите от GTK+ и TTF шрифтове

Kирилица в KDE 2

Ако сте сложили кирилски шрифтове и пак не може да ги виждате, проблемът може да се дължи на това, че използвате по-стара версия на Qt. Сложете си версия Qt 2.3.x или по-нова.

Кирилизиране на специфични програми

Kирилица в конзолата(важи за SuSE)

За да може да се чете кирилицата в конзолата, във файла /etc/sysconfig/console променете

CONSOLE_FONT="Cyr_a8x16.psfu"

Какви други шрифтове на кирилица са включени в дистрибуцията може да се види с командата:

rpm -ql kbd | grep -i cyr

За да може да се пише на кирилица, във файла /etc/sysconfig/keyboard променете:

KEYTABLE="bg_bds-utf8.map.gz"
COMPOSETABLE="clear"

KEYTABLE определя подредбата. В случая е посочена подредба по БДС. Фонетичната е bg_pho-utf8.map.gz. Посочените подредби са за UTF-8 локал. Ако ползвате CP-1251 (непрепоръчително, освен ако нямате много наследени файлове в това кодиране), подредбите са bg_bds-cp1251.map.gz - БДС и bg_pho-cp1251.map.gz - фонетична.

COMPOSETABLE определя кои комбинации от клавиши да се използват за писане на ударения и други съставни символи. Трябва да е "clear", за да може да се превключва на кирилица.

//Добавено от Сава Чанков

Фонетична кирилица в KDE 2

Пуснете конзола в KDE2 и там напишете

setxkbmap bg phonetic

Ако искате да посочите конкретна комбинация от клавиши, за превключване от кирилица/латиница може да напишете следното

setxkbmap bg phonetic grp:toggle

Последната опция казва как ще става превключването м/у кирилица и латиница (в случая с десния Alt). Освен grp:toggle други удобни опции са например grp:caps_toggle и grp:menu_toggle (последното само ако имате Microsoft-овска клавиатура с такъв клавиш).

Ако желаете да използвате ScrollLock индикация за да ви показва дали използвате кирилица или латиница, може да добавите и опцията grp_led:scroll. Така командата придобива следния вид:

setxkbmap bg phonetic grp:toggle grp_led:scroll

В повечето случаи е досадно да пишете всеки път тази команда. За това може да я добавите като нов ред във вашият ~/.xsession файл(ако нямате такъв го създайте). Това ви гарантира автоматичното й пускане при стартиране на X програми(не само на KDE).

Kирилица в AbiWord

Решението е предложено от Пламен Тонев в пощенския списък на LUG-BG.

Използват се TrueType шрифтове от пакета msttcorefonts (Дебиан) Това са .ttf шрифтовете от Windows (т.е може просто да си ги изкопирате от инсталиран Windows)

  1. Създавате директория CP1251 в /usr/share/AbiSuite/fonts/ и копирате всички .ttf файлове там (или правите символни линкове)
  2. Използвате ttmkfdir (пакет ttmkfdir в Дебиан) за създаването на fonts.dir и fonts.scale.
  3. Редактирайте fonts.dir i fonts.scale kato изчистите всички редове с енкодинги различни от вашият (CP1251 в случая).
  4. Изпълнете командата ttftool -e print Това би трябвало да ви върне лист от енкодинги м/у които трябва да е и вашият (CP1251 в случая).
  5. Изпълнявате ttfadmin.sh /usr/share/AbiSuite/fonts/CP1251 CP1251.В директорията трябва да се появят нови файлове с разширение .t42 и .u2g
  6. echo $LANG ако ви връща нещо от сорта : bg_BG а не: bg_BG.CP1251 за да не променяте цялото си обкръжение в операционната система използвайте следният номер:

Създавате например файл /usr/bin/abi със съдържание:

#!/bin/bash
export LANG=bg_BG.CP1251
abiword

и вече за стартиране на AbiWord не използвате командата 'abiword' a 'abi'

Кирилица в Mutt

Сложете следният ред в ~/.muttrc файла

set send_charset="us-ascii:windows-1251:iso-8859-1:utf-8"

Трябва също така да сте посочили, че искате да използвате български локал. Това става с командата

export LANG=bg_BG

Показване на буквата 'Я' в Pine

Трябва да изберете Setup от главното меню. След което трябва да изберете Config. Ще ви се покаже голям екран с настройки. Потърсете Viewer Preferences и ключете опцията pass-control-characters-as-is.

Кирилизация на Valknut

За да получавате правилно съобщенията в прозореца за съобщения на Valknut: десен цък върху прозореца/TextEncoding/Input/CP1251 и /TextEncoding/Output/CP1251. С Valknut най- вероятно няма да можете да споделяте папки, чиито имена са на кирилица.

Лични инструменти