Използване на True Type шрифтове

от wiki.linux-bg.org, свободната енциклопедия

GTK+ и TTF шрифтове

След като много хора вече започват да използват GUIта които поддържат TTF шрифтове, се чудят може ли по старите също да ги използват. Поне за GTK+1.2 и по-голяма това е възможно.

Как? Благодарение на чудесната програма Gdkxft, която можете да намерите тук: http://gdkxft.sourceforge.net/ След като сте свалили Gdkxft, лесно можете да го инсталирате по следния начин:

$ cd /tmp/
$ tar zxvf gtk+/gdkxft-1.5.tar.gz
$ cd gdkxft-1.5/
$ ./configure && make && make install && make_sysinstall

(за тази стъпка трябва да сте superuser) Ako поради някаква причина не се компилира (програмата не е кой знае колко нова, тъй че всичко се очаква), можете да инсталирате rpm файловете от sf.net (или от rpmfind.net) по следния начин

$ rpm -ihv --nodeps gdkxfg-1.5-12.i686.rpm

Сега рестартирайте Х, и под Гном изберете Gdkxft темата. Ако ли не използвате Гном (или е >2), копирайте gtkrc файла (който при мен се намира в /usr/X11R6/share/themes/Gdkxft/gtk/ директорията) като $HOME/.gtkrc. Ако използвате друга gtk тема, редактирайте този .gtkrc файл и сложете път към gtkrc файла на темата която сте използвали до сега, като пътят се намира на последния ред. Ето как изглежда последните 3 реда на моя .gtkrc файл.

widget_class "*Frame" style "llil-sans"
include "/home/saturn_vk/.themes/23_oz-Glass/gtk/gtkrc"

Сега, ако системата ви е нагласена да използва TTF шрифтове, всички gtk+1.x програми също ще ги използват (като например xmms).

Решението е предложено от: saturn_vk

Лични инструменти